Οι βρύσες κατασκευάστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα (1898) επι δημαρχίας Κ. Σπηλιόπουλου.