Στην παλιά εφημερίδα των Φιλομαθών, που υπάρχει στη βιβλιοθήκη της παλιάς Βουλής, αριθ. φύλλου 189/2-12-1856, σελίδα 769, αναφέρεται ότι το δημοτικό σχολείο Αρήνης (αρτισύστατο) λειτούργησε για πρώτη φορά το έτος 1856και ο πρώτος δάσκαλος ήταν ο Δαγιάντης Χρήστος. Το σχολείο λειτούργησε σαν διτάξιο στη δεκαετία του '50, ίσως και παλιότερα. Από το 1962 και μετά άρχισε κάθε χρόνο να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών και εδώ και μερικές δεκαετίες έπαψε να λειτουργεί, ελλείψει μαθητών.