Από τον Αύγουστο του 2000 όπου και ιδρύεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος, στο Δ.Σ έχουν υπηρετήσει οι εξής:

Πρόεδροι
Πρασσά Νικολία

Αντιπρόεδροι
Ρουμελιώτης Άγγελος
Θάνος Νικολακόπουλος

Γραμματείς
Παναγοπούλου Σοφία
Γιώτα Άγριου

Ταμίες
Φλώρου Αναστασία
Τασία Φλώρου

Μέλη
Δαλιάνη Δέσποινα
Πρασσάς Αθανάσιος
Αγρίου Αναστασία
Κώστας Δανές
Αργύρης Παύλος