Επιλέγοντας την ημερομηνία που θέλουμε διαβάζουμε τα νέα του χωριού