Στην ενότητα αυτή παρατίθενται φωτογραφίες και βίντεο από τις εκδηλώσεις του συλλόγου.