top of page

Φίλε επισκέπτη σε καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Αρήνης

Ονομάζομαι Γιώργος Δ. Δαλιάνης είμαι ο δημιουργός και διαχειριστής της ιστοσελίδας η οποία αποτελεί προσωπική δημιουργία και χρήση. Είναι μια ιδέα που γεννήθηκε στα μέσα του 2010 και άρχισε να υλοποιείται σιγά σιγά στις αρχές του 2011 όπου επίσημα πήρε σάρκα και οστά στις 17 Μαΐου του ιδίου έτους.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει ως σκοπό να αναδείξει την ιστορία, τις ομορφιές , τις δραστηριότητες, τα ήθη και έθιμα της Αρήνης, τοποθεσίες και αξιοθέατα που έμειναν στην αφάνεια και έφτασε η στιγμή να αναδειχθούν ώστε να μην χαθούν από την μνήμη των παλαιότερων και να μπορέσουν να περάσουν στους νεότερους.

Δίνεται η δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας να μαθαίνουμε τα νέα του χωριού σε όποιο σημείο της υφηλίου και αν βρισκόμαστε. Με τη βοήθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρήνης ‘Η ΑΡΗΝΗ’, η οποία συμβάλει στην προσπάθεια αυτή δίνοντας μου τη δυνατότητα ανάρτησης της εφημερίδας «Αρηναίϊκα Νέα» σε ηλεκτρονική μορφή.

Επιπροσθέτως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρήνης για την παραχώρηση των κειμένων από τα βιβλία του Αθανασίου Δ. Μπιτσάνη "Η Αρχαία Αρήνη (Η Ιστορία της)" έκδοσης 1962 και "Η Σημερινή Αρήνη (πρώην Τσορβατζή)" έκδοσης 1995.

Ως επισκέπτης θα μπορέσεις να γνωρίσεις το χωριό από άκρη σε άκρη , να περπατήσεις στα δρομάκια και μονοπάτια μέσα από το φωτογραφικό υλικό, να ενημερωθείς για τα τρέχοντα νέα του χωριού από την εφημερίδα, να μάθεις για τα ήθη και έθιμα, την μεγάλη ιστορία που κουβαλά αλλά και να γνωρίσεις το καύχημα του χωριού, το μαγευτικό και πανέμορφο Φαράγγι Αρήνης στο οποίο ο νέοι του χωριού έπαιρναν το πρώτο κολυμβητικό βάπτισμα.

Ζητώ, εκ των προτέρων την κατανόησή σου για τυχόν ατέλειες ή παραλείψεις, που αναπόφευκτα θα υπάρχουν. Εάν είσαι Αρηναίος ή έχεις σχέση με το χωριό και γνωρίζεις πράγματα που θα συμβάλλουν στην καταγραφή της παράδοσης και θέλεις να συμβάλεις σε αυτή τη προσπάθεια διατήρησης της, είσαι ευπρόσδεκτος να βοηθήσεις παραθέτοντάς μου οποιαδήποτε στοιχεία, ιστορίες, φωτογραφίες αλλά και διηγήσεις με μόνο σκοπό την ανάρτηση τους. Επίσης μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου για τις παρατηρήσεις σου οι οποίες θα βοηθήσουν στην βελτίωση της ιστοσελίδας.

Τέλος θέλω να σε ευχαριστήσω για το χρόνο που διέθεσες διαβάζοντας τον χαιρετισμό και να σου ευχηθώ καλή περιήγηση στην όμορφη Αρήνη.

Με εκτίμηση
Γιώργος Δ. Δαλιάνης

Δημιουργός-Διαχειριστής

Dear visitor, I welcome you at the website of Arini

My name is Giorgos D. Dalianis and I am the author and administrator of the website, which constitutes a personal creation and use. It is about an idea that was born in the middle of the year 2010 and started to be materialized at a slow pace from early 2011 and on the 17th of May of the same year assumed officially a clear form.

The present website aims at making known the history, the beautiful places, the activities, the moral conventions of Arini, locations and sights that remained in oblivion and there came the time for them to gain a reputation so as not to be lost from the memory of the older and to be able to be passed to the younger.

Through this webpage, we are provided with the ability to learn the news concerning the village, regardless of the place of the planet we are. And all these, with the assistance of the Cultural Club of Arini “I ARINI”, which contributes to this attempt providing me with the ability to upload the newspaper “Arinaika Nea [News from Arini)” in electronic form.

In addition, I would like to thank the Cultural Club of Arini for the grant of the texts from the books of Mr. Athanasios D. Bitsanis “The Ancient Arini (Its History)” published in 1962 and “Arini (former Tsorvatzi) Today” published in 1995.

As a visitor, you will be able to know the village from one side to the other, to walk on the alleys and paths via the photographic material, to be informed of the current news of the village, to learn about the moral conventions, the great history it has, as well as to be acquainted with the pride of the village, the fascinating and exquisite Gorge of Arini, in which the youths of the village were getting their feet wet in swimming.

I request in advance that you are tolerant with any unavoidable defects or omissions. If you are from Arini or have any relation to the village and know about things that will contribute to the recording of the tradition and you wish to contribute to this effort for its preservation, you are welcomed to help by setting out any data, stories, photos as well as tales, with the only purpose of their uploading. Furthermore, do not hesitate to communicate with me for your remarks, which will help in the improvement of the webpage.

Finally, I would like to thank you for the time you spent in order to read the salutation and wish you to have a nice tour in beautiful Arini.

Kind regards,
Giorgos D. Dalianis
Author-Administrator 

bottom of page